Event-yr

Vi har gjennom flere år med mye reising opparbeidet oss et nettverk av steder og personer vi synes er unike. Noen destinasjoner er vi spesiellt opptatt av.

Svalbard

Lofoten

Færøyene

Grønland

Alaska

Kautokeino