Bua

Bua i Smaugshavna ligger midt mellom Engelsviken og Hankø. Den er bygget av Store Anton som var fisker i området. Behovet for Bua begynte å melde seg rett etter 1. verdenskrig. Bua var liten i begynnelsen og har blitt bygd ut i flere omganger. Første byggetrinn ble finansiert med smugling. Sønnene Vesle Anton og Bjarne overtok bua etter hvert og fortsatte kyst fiske med Bua som base frem til århundreskiftet. Redskapen ble tjæret på svaberget og deler av den gamle redskapen er fortsatt på bua. Foran Bua er det dypt og guttane hadde Lenda fortøyd til svaberget når redskapen skulle vedlikeholdes eller skiftes. I dag benytter vi Bua til mat og drikke. Vi forsøker å servere enkel mat av gode råvarer. Vi er heldige som har tilgang på dette i Engelsviken.

Bua ligger midt mellom Engelsviken og Hankø. Adkomsten er raskest fra Engelsviken med båt men det går også å gå over svaberget fra Hakan.